Podcast: Vrij Nederland uses Design Sprints for radical innovation

Interessante Podcast: De nieuwe hoofdredacteur van Vrij Nederland vertelt hoe hij en zijn team Google Design Sprints gebruiken om nieuwe ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan zijn ‘radicale plan’. Leuk om te horen dat zijn aanpak erg overeen komt met hoe wij met onze klanten werken. (Start interview vanaf: 10:30).

Luister hier naar de podcast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *